Yazdır

Faliyet alanlarımız

 
* 1250 metre Jeotermal Sıcak Su Sondaj Kuyuları 
* 1250 metre Su Sondaj Kuyuları Havalı Köpüklü - Rotary Çamurlu
* Jeolojik, Jeofizik, Etüt Araştırmaları
* Jeoteknik Çalışmalar
* Yeraltı suyu Araştırmaları  
* Su Sondaj Kuyuları Onay (D.S.İ) Arama Kullanma İzin Belgeleri
* Sondaj Kuyusu Temizliği
* Dogal Mineralli Sular ve Kaynak Suları
* Kuyu Logları
* Sondaj Kuyusu Projesi ve Danışmanlık
* Su Sondaj Kuyuları Dalgıç Pompa Danışmanlık Hizmetleri
* Jeoloji-Jeoteknik-Jeofizik Danışmanlık ve Kontrollük
* Su Sondaj Kuyuları (Derin-Sığ) Açım ve Danışmanlık Hizmetleri
* Yeraltı ve Yerüstü Ham madde ve Doğal Kaynaklar Araştırmaları
* Maden Araştırmaları
* Yeni İmar Alanlarının Zemin Araştırmaları
* Zemin Etüt ve Sondajları
* Mikro Deprem Bölgelendirme Çalışmaları ve Deprem Risk Analizleri
 
 
Faaliyet Bölgelerimiz:
 

Cansu Sondaj BURSA tarafından yazıldı.Posted in: cansu sondaj

Тур в Египет.